Menüü

Rahvusvaheliste vedude regulatsioonid

  • rahvusvaheline raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS);
  • rahvusvaheline raudtee transiittariif (MTT);
  • SRÜ riikide, Gruusia, Läti ja Eesti raudteede tariifipoliitika (tariifikokkulepe);
  • Raudteeseadus.

Rahvusvahelised veod vormistatakse SMGS saatekirjaga, kohalikud veod EKS saatekirjaga. Kaubaveo maksetingimused leiab Kaubaveomaksete arvestamise juhendist.