Menüü

VEEREMI ÜMBEREHITUS, REMONT JA HOOLDUS

Meie raudteeveeremi hoolduse, remondi ja moderniseerimise kogemus ulatub enam kui 100 aasta taha, mil anti käiku esimene kitsarööpmeliste auruvedurite hooldusdepoo Tallinn-Väikse jaama piirkonnas. Aja jooksul ehitati auruvedurite hooldusdepoo ümber laiarööpmelisele veeremile ning alates 1980ndate lõpust hooldati ja remonditi depoos peamiselt diiselronge. Täna hooldame ja remondime eri tüüpi raudteeveeremit oma Maardus asuvas kaasaegses depoos.

TEENUSED

Oleme teostanud hooldus- ja remonttöid nii kaasaegsetele veduritele kui ka vanematele manööver- ja liiniveduritele nagu näiteks TEM, TEP, TEM TMH, CME, 2TE116, TGM. Meil on suur kogemus vedurite moderniseerimisel. Näiteks oleme taastanud manööverveduri TGM23-B, mis sai mahuka töö käigus uued jõuseadmed, elektri-, õhu- ja hüdraulikasüsteemid. Lisaks oleme kohandanud reisiveduri TEP-70 sobivaks ka kaupade vedamiseks, tehes läbi selleks vajalikud etapid, alates projekteerimisest lõpetades ümber ehitatud veduri sertifitseerimisega.

Pakutavad teenused:

  • Vedurite moderniseerimine ja ümberehitus
  • Vedurite remont
  • Kaubavagunite ehitus ja remont
  • Raudtee-ehituse ja -hoolduse masinate remont

TEHTUD TÖÖD