Menüü

KAUBAVEDU

Go Raili põhitegevusalaks on kaubavedu raudteel. Ühtlasi teostame manöövertöid jaamades, terminalides ning tööstuslikel raudteeharudel. Meil on teenuse pakkumiseks lai veeremipark, mis sisaldab nii vaguneid kui kõiki enam levinud veduritüüpe.

KAUBAVEDU RAUDTEEL

Meie üheks põhitegevuseks on kaupade vedu Eesti raudteedel. Meie rongimeeskondadel on õigused sõitmiseks kogu kohaliku raudteevõrgustiku ulatuses. Meie eri kaubagruppide veospetsialistid on läbinud vajalikud pädevuskoolitused ning omavad laialdasi kogemusi nii konteinervedude, ebagabariitsete kaupade aga ka ohtlike kaupade veol. Vedude korraldamisel teeme igapäevaselt tihedat koostööd logistika- ja ekspedeerimisettevõtetega.   

MANÖÖVERTÖÖD

Pakume  manöövertöid ning vagunite etteandmist ja äratoomist nii jaamades, terminalides kui ka tööstuslikel raudteeharudel. Tänu mitmekesisele veeremipargile saame pakkuda lahendusi nii suuremate kui väiksemate vagunigruppide teenindamisel.

VEEREMIPARK

Meie veeremipark on üks suuremaid Eestis, sisaldades mitut tüüpi manööver- ning liinivedurid. Magistraalveduritega 2TE116, ja TEP70 saame teenindada suuremaid rongikoosseise. Manööverveduritega TEM7, TEM18, CME-3 ja TGM-23B  teenindame  tööronge ja teeme manöövritöid jaamades ning terminalides.

MEIE VEDURID